Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav chemie pevných látek  → Věda a výzkum → Pracovní skupiny → Aplikovaná mineralogie → Výběr publikací skupiny aplikované mineralogie
iduzel: 23128
idvazba: 29223
šablona: stranka
čas: 24.4.2024 00:28:39
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 23128
idvazba: 29223
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchpel.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/pracovni_skupiny/aplikovana_mineralogie/publikace_mineral'
iduzel: 23128
path: 8548/22498/22499/22502/22587/22602/22754/23128
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběr publikací skupiny aplikované mineralogie

Podvojné vrstevnaté hydroxidy

Jirátová K., Soukal P., Kapran A., Babii T., Balabánová J., Koštejn M., Čada M., Maixner J., Topka P., Hubička Z., Kovanda F.: Nickel-copper oxide catalysts deposited on stainless steel meshes by plasma jet
sputtering: Comparison with granular analogues and synergistic effect in VOC oxidation. Catalysts 13 (2023) 595.

Kupková K., Topka P., Balabánová J., Koštejn M., Jirátová K., Giraudon J.-M., Lamonier J.-F., Maixner J., Kovanda F.: Cobalt-copper oxide catalysts for VOC abatement: Effect of Co:Cu ratio on performance in
ethanol oxidation. Catalysts 13 (2023) 107.

Jirátová K., Čada M., Naiko I., Ostapenko A., Balabánová J., Koštejn M., Maixner J., Babii T., Topka P., Soukup K., Hubička Z., Kovanda F.: Plasma jet sputtering as an efficient method for the deposition of
nickel and cobalt mixed oxides on stainless-steel meshes: Application to VOC oxidation. Catalysts 13 (2023) 79.

Muráth S., Dvorníková N., Moreno-Rodríguez D., Novotný R., Pospíšil M., Urbanová M., Brus J., Kovanda F.: Intercalation of atorvastatin and valsartan into Mg-Al layered double hydroxide host using a restacking procedure. Appl. Clay Sci. 231 (2023) 106717.

Topka P., Jirátová K., Dvořáková M., Balabánová J., Koštejn M., Kovanda F.: Hydrothermal deposition as a novel method for the preparation of Co-Mn mixed oxide catalysts supported on stainless steel meshes: application to VOC oxidation. Environ. Sci. Pollut. Res. 29 (2022) 5172-5183.

Jirátová K., Perekrestov R., Dvořáková M., Balabánová J., Koštejn M., Veselý M., Čada M., Topka P., pokorná D., Hubička Z., Kovanda F.: Modification of cobalt oxide electrochemically deposited on stainless steel meshes with Co-Mn thin films prepared by magnetron sputtering: Effect of preparation method and application to ethanol oxidation. Catalysts 11 (2021) 1453.

Topka P., Dvořáková M., Kšírová P., Perekrestov R., Čada M., Balabánová J., Koštejn M., Jirátová K., Kovanda F.: Structured cobalt oxide catalysts for VOC abatement: the effect of preparation method.Environ. Sci. Pollut. Res. 27 (2020) 7608–7617

Jirátová K., Perekrestov R., Dvořáková M., Balabánová J., Topka P., Koštejn M., Olejníček J., Čada M., Hubička Z., Kovanda F.: Cobalt oxide catalysts in the form of thin films prepared by magnetron sputtering on stainless-steel meshes: Performance in ethanol oxidation. Catalysts 806(9) (2019), 16 pp.

Dvořáková M., Perekrestov R., Kšírová P., Balabanová J., Jirátová K., Maixner J., Topka P., Rathouský J., Koštejn M., Čada M., Hubička Z., Kovanda F.: Preparation of cobalt oxide catalysts on stainless steel wire mesh by combination of magnetron sputtering and electrochemical deposition. Catal. Today 334 (2019) 13-23.

Jirátová K., Kovanda F., Balabánová J., Kšírová P.: Aluminum wire meshes coated with Co-Mn-Al and Co oxides as catalysts for deep ethanol oxidation. Catal. Today 304 (2018) 165-171.

Hynek J., Jurík S., Koncošová M., Zelenka J., Křížová I., Ruml T., Kirakci K., Jakubec I., Kovanda F., Lang K., Demel J.: The nanoscaled metal-organic framework ICR-2 as a carrier of porphyrins for photodynamic therapy. Beilstein J. Nanotechnol. 9 (2018) 2960-2967.

Klegová A., Pacultová K., Fridrichová D., Volodarskaja A, Kovanda F., Jirátová K.: Cobalt oxide catalysts on commercial supports for N2O decomposition. Chem. Eng. Technol. 40 (2017) 981-990.

Jirátová K., Balabánová J., Kovanda F., Klegová A., Obalová L., Fajgar R.: Cobalt oxides supported over ceria-zirconia coated cordierite monoliths as catalysts for deep oxidation of ethanol and N2O decomposition. Catal. Lett. 147 (2017) 1379-1391.

Jirátová K., Kovanda F., Balabánová J, Koloušek D., Klegová A., Pacultová K., Obalová L.: Cobalt oxide catalysts supported on CeO2-TiO2 for ethanol oxidation and N2O decomposition. React. Kinet. Mech. Catal. 121 (2017) 121-139.

Basag S., Kovanda F., Piwowarska Z., Kowalczyk A., Pamin K., Chmielarz L.: Hydrotalcite-derived Co-containing mixed metal oxide catalysts for methanol incineration. Role of cobalt content, Mg/Al ratio and calcination temperature. J. Therm. Anal. Calorim. 129 (2017) 1301-1317.

Jirátová K., Kovanda F., Ludvíková J., Balabánová J., Klempa J.: Total oxidation of ethanol over layered double hydroxide-related mixed oxide catalysts: Effect of cation composition. Catal. Today 277 (2016) 61-67.

Pacultová K., Karásková K., Kovanda F., Jirátová K., Šrámek J., Kustrowski P., Kotarba A., Chromčáková Z., Kočí K., Obalová L.: K-doped Co-Mn-Al mixed oxide catalyst for N2O abatement from nitric acid plant waste gases: Pilot plant studies. Ind. Eng. Chem. Res. 55 (2016) 7076-7084.

Ludvíková J., Jablonska M., Jirátová K., Chmielarz L., Balabánová J., Kovanda F., Obalová L.: Co-Mn-Al mixed oxides as catalysts for ammonia oxidation to N2O. Res. Chem. Intermed. 42 (2016) 2669-2690.

Chromčáková Ž., Obalová L., Kustrowski P., Drozdek M., Karásková K., Jirátová K., Kovanda F.: Optimization of Cs content in Co–Mn–Al mixed oxide as catalyst for N2O decomposition. Res. Chem. Intermed. 41 (2015) 9319-9332.

Chromčáková Ž., Obalová L., Kovanda F., Legut D., Titov A., Ritz M., Fridrichová D., Michalik S., Kuśtrowski P., Jirátová K.: Effect of precursor synthesis on catalytic activity of Co3O4 in N2O decomposition. Catal. Today 257 (2015) 18-25.

Klyushina A., Pacultová K., Krejčová S., Słowik G., Jirátová K., Kovanda F., Ryczkowski J., Obalová L.: Advantages of stainless steel sieves as support for catalytic N2O decomposition over K-doped Co3O4, Catal. Today 257 (2015) 2-10.

Lennerová D., Kovanda F., Brožek J.: Preparation of Mg–Al layered double hydroxide/polyamide 6 nanocomposites using Mg–Al–taurate LDH as nanofiller. Appl. Clay Sci. 114 (2015) 265-272.

Jablonska M., Chmielarz L., Wegrzyn A., Guzik K., Piwowarska Z., Witkowski S., Walton R.I., Dunne P.V., Kovanda F.: Thermal transformations of Cu–Mg (Zn)–Al(Fe) hydrotalcite-like materials into metal oxide systems and their catalytic activity in selective oxidation of ammonia to dinitrogen. J, Therm. Anal. Calorim. 114 (2013) 731-747.

Kovanda F., Jirátová K., Ludvíková J., Rabbová H.: Co-Mn-Al mixed oxides on anodized aluminum supports and their use as catalysts in the total oxidation of ethanol. Appl. Catal. A 464 (2013) 181-190.

Ludvíková J., Jirátová K., Kovanda F.: Mixed oxides of transition metals as catalysts for total ethanol oxidation. Chem. Pap. 66 (2012) 589-597.

Kovanda F., Maryskova Z. Kovar P.: Intercalation of paracetamol into the hydrotalcite-like host. J Solid State Chem 184 (2011), 3329-3335.

Kovanda F., Jiratova K.: Supported mixed oxide catalysts for the total oxidation of volatile organic compounds. Catal Today 176 (2011), 110-115.

Kovanda F., Jiratova K.: Supported layered double hydroxide-related mixed oxides and their application in the total oxidation of volatile organic compounds. Appl Clay Sci 53 (2011), 305-316.

Kovar P., Popisil M., Kafunkova E., Lang K., Kovanda F.: Mg-Al layered double hydroxide intercalated with porphyrin anions: molecular simulations and experiments. J Mol Model 16 (2010), 223-233.

Kovanda F., Jindova E., Lang K., Kubat P., Sedlakova Z.: Preparation of layered double hydroxides intercalated with organic anions and their application in LDH/poly(butyl methacrylate) nanocomposites. Appl Clay Sci 48 (2010), 260-270.

Karaskova K., Obalova L., Jiratova K., Kovanda F.: Effect of promoters in Co-Mn-Al mixed oxide catalyst on N2O decomposition. Chem Eng J 160 (2010), 480-487.

Kovanda F., Mašátová P., Novotná P., Jirátová K.: The formation of layered double hydroxides on alumina surface in aqueous solutions containing divalent metal cations. Clay Clay Miner 57 (2009), 425-432.

Obalová L., Karásková K., Jirátová K., Kovanda F.: Effect of potassium in calcined Co-Mn-Al layered double hydroxide on the catalytic decomposition of N2O. Appl Catal B 90 (2009), 132-140.

Jirátová K., Mikulová J., Klempa J., Grygar T., Bastl Z., Kovanda F.: Modification of Co-Mn-Al mixed oxide with potassium and its effect on deep oxidation of VOC. Appl Catal A 361 (2009), 106-116.

Kovanda F., Rojka T., Bezdička P., Jirátová K., Obalová L., Pacultová K., Bastl Z., Grygar T.: Effect of hydrothermal treatment on properties of Ni-Al layered double hydroxides and related mixed oxides. J Solid State Chem 182 (2009), 27-36.

Červený J., Šplíchalová J., Kačer P., Kovanda F., Kuzma M., Červený L.: Molecular shape selectivity of hydrotalcite in mixed aldol condensations of aldehydes and ketones. J Mol Catal A 285 (2008), 150-154.

Kovanda F., Káfuňková E., Rojka T., Lang K.: Intercalation of porphyrins into Mg-Al hydrotalcite. Mater Struct 15 (2008), 28-32.

Lang K., Bezdička P., Bourdelande J. L., Hernando J., Jirka I., Káfuňková E., Kovanda F., Kubát P., Mosinger J., Wagnerová D. M.: Layered double hydroxides with intercalated porphyrins as photofunctional materials: Subtle structural changes modify singlet oxygen production. Chem Mater 19 (2007), 3822-3829.

Obalová L., Jirátová K., Kovanda F., Valášková M., Balabánová J., Pacultová K.: Structure–activity relationship in the N2O decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn mixed oxides prepared from hydrotalcite-like precursors. J Mol Catal A 248 (2006), 210-219.

Kovanda F., Rojka T., Dobešová J., Machovič V., Bezdička P., Obalová L., Jirátová K., Grygar T.: Mixed oxides obtained from Co and Mn containing layered double hydroxides: Preparation, characterization, and catalytic properties. J Solid State Chem 179 (2006), 812-823.

Obalová L., Jirátová K., Kovanda F., Pacultová K., Lacný Z., Mikulová Z.: Catalytic decomposition of nitrous oxide over catalysts prepared from Co/Mg-Mn/Al hydrotalcite-like compounds. Appl Catal B 60(2005), 289-297.

Kovanda F., Grygar T., Dorničák V., Rojka T., Bezdička P., Jirátová K.: Thermal behaviour of Cu-Mg-Mn and Ni-Mg-Mn layered double hydroxides and characterization of formed oxides. Appl Clay Sci 28 (2005), 121-136.

Kovanda F., Koloušek D., Cílová Z., Hulínský V.: Crystallization of synthetic hydrotalcite under hydrothermal conditions. Appl Clay Sci 28 (2005), 101-109.

Kovanda F., Grygar T., Dorničák V.: Thermal behaviour of Ni-Mn layered double hydroxide and characterization of formed oxides. Solid State Sci 5 (2003), 1019-1026.

Kovanda F., Balek V., Dorničák V., Martinec P., Mašláň M., Bílková L., Koloušek D., Bountseva I.M.: Thermal behaviour of synthetic pyroaurite-like anionic clay. J Therm Anal Calorim 71 (2003), 727-737.

Kovanda F., Jirátová K., Rymeš J., Koloušek D.: Characterization of activated Cu/Mg/Al hydrotalcites and their catalytic activity in toluene combustion. Appl Clay Sci 18 (2001), 71-80.

Kovanda F., Koloušek D., Kalousková R., Vymazal Z.: Zahájení výroby syntetického hydrotalcitu v České republice. Chem Listy 95 (2001), 493-497.

Geochemie životního prostředí

Dousova, B., Buzek, F., Cejkova, B., Jackova, I., Lnenickova, Z.: Thermal stability of arsenic complexes in soils. J. Hazard. Mater. 416 (2021), 125715, pp.1-12. doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125715.

Dousova, B., Lhotka, M., Buzek, F., Cejkova, B., Jackova, I., Bednar, V., Hajek, P.: Environmental interaction of antimony and arsenic near busy traffic nodes. Sci Total Environ. 702 (2020), 134642, pp. 1-8. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134642.

Sorbenty pro dekontaminační procesy

Doušová, B., Bedrnová, E.,.Reiterman, P., Keppert, M., Koloušek, D., Lhotka, M., Mastný L.: Adsorption  properties of waste building sludge for environmental protection. Minerals 11(3) (2021), 309, pp.1-10. doi.org/10.3390/min11030309.

Transport těžkých kovů v životním prostředí

Dousova B., Lhotka M., Grygar T., Machovic V., Herzogova L.: In situ co-adsorption of arsenic and iron/manganese ions on raw clays. Appl Clay Sci 54 (2011), 166-171.

Dousova B., Fuitova L., Herzogova L. et al.: Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems. Acta Geodyn Geomater 6 (2009), 193-200.

Dousova B., Fuitova L., Grygar T. et al.: Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater. J Hazard Mater 165 (2009), 134-140.

Erbanova L., Novak M., Fottova D., Dousova B.: Export of arsenic from forested catchments under easing atmospheric pollution. Environ Sci Technol 42 (2008), 7187-7192.

Dousova B., Martaus A., Fillipi M. et al.: Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner. Water Air Soil Poll 187 (2008), 233-241.

Dousova B., Erbanova L., Novak M.: Arsenic in atmospheric deposition at the Czech-Polish border: Two sampling campaigns 20 years apart. Sci Total Environ 387 (2007), 185-193.

Grygar T., Hradil D., Bezdicka P., Dousova B., Capek L., Schneeweiss O.: Fe(III)-modified montmorillonite and bentonite: Synthesis, chemical and UV-vis spectral characterization, arsenic sorption, and catalysis of oxidative dehydrogenation of propane. Clay Clay Miner 55 (2007), 165-176.

Filippi M., Dousova B., Machovic V.: Mineralogical speciation of arsenic in soils above the Mokrsko-west gold deposit, Czech Republic. Geoderma 139 (2007), 154-170. 

Dousova B., Grygar T., Martaus A. et al.: Sorption of As-V on alumino silicates treated with Fe-II nanoparticles. J Colloid Inter Sci 302 (2006), 424-431.

Dousova B., Kolousek D., Kovanda F. et al.: Removal of As(V) species from extremly contaminated mining water. Appl Clay Sci 28 (2005), 31-42.

Dousova B., Machovic V., Kolousek D., Kovanda F., Dornicak V.: Sorption of As(V) species from aqueous systems. Water Air Soil Poll 149 (2003), 251-267.

Dousova B., Kolousek D., Kovanda F. Způsob dvoustupňové dekontaminace důlní vody s vysokým obsahem arsenu a iontů železa. PV 2003-3445, 2003.

Zeolity

Kolousek D., Brus J., Urbanova M. et al.: Preparation, Structure and Hydrothermal Stability of Alternative (Sodium Silicate-free) Geopolymers. J Mater Sci 42 (2007), 9267-9275.

Koloušek D., Vorel J., Procházková E., Doušová B., Andertová J., Kovanda F., Pažout R., Brus J., Urbanová M., Drottnerová J., Holešínský R. Heat- and Alkali-induced Geopolymer Reactions in Systems: NaOH + Metakaoline + H2O, NaOH + Metakaoline (kaoline) + Fly Ash + H2O, NaOH + Slag + Metakaoline + H2O and NaOH + Slag + H2O Conf. World of Coal Ash, Kentucky, 11.4.-15.4., 2005.

Koloušek D., Vorel J., Doušová B., Andertová J., Kovanda F., Pažout R., Brus J., Urbanová M., Drottnerová J., Holešínský R. Hydrothermal stability of composites prepared from metakaoline activated with NaOH and KOH Conf. World Congress Geopolymer 2005, 29.6.-1.7. 2005, Saint-QuentinSorption of hazardeous arsenic from aqueous systems BIOGEOMON, Int. Symp., Reading, 2002.

Koloušek D., Vorel J., Doušová B. Andertová J., Kovanda F., Pažout R., Brus J., Urbanová M., Drottnerová J., Holešinský R.: Hydrothermal stability of composites prepared from metakaoline (geopolymer) and slag. Acta Miner Petr (Abstract series) 4 (2004), 54.

Koloušek D., Vorel J., Brus J., Urbanová M., Andertová J., Drottnerová J., Holešínský R., Doušová B., Kovanda F.: Hydrotermální stabilita geopolymerů. VIII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 16.6.-18.6.2004.

Štyriaková I., Koloušek D., Štyriak I., Lengauer K., Tillmanns E. Bioleaching of natural zeolite – the processes of iron removal and chamfer of clinoptilolite grains. In: 15th International Biohydrometallurgy symposium, Athens-Hellas, 14.9. – 19.9. 2003, Book of Abstracts IBS, p.98.

Štyriaková I., Koloušek D., Štyriak I., Lengauer K., Tillmanns E. Bioleaching of natural zeolite – the processes of iron removal and chamfer of clinoptilolite grains. In: 15th International Biohydrometallurgy symposium, Athens-Hellas, 14.9. – 19.9. 2003.

Koloušek D., Štyriaková I., Kovanda F., Tannenbergerová R., Dorničák V.: Environmental aspects of zeolite synthesis from fly ashes. In: PROGERS Workshop on Novel Products from Combustion Residues. Morella, Spain, 2001, pp. 155-164.

Aktualizováno: 5.10.2023 22:37, Autor: Jan Rohlíček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi