Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav chemie pevných látek  → Studium → Bakalářské předměty na našem ústavu
iduzel: 22593
idvazba: 28375
šablona: stranka
čas: 22.7.2024 18:52:52
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22593
idvazba: 28375
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchpel.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske'
iduzel: 22593
path: 8548/22498/22499/22502/22588/22593
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské předměty na našem ústavu

Aktuální platné pokyny k psaní bakalářských prací naleznete zde (intranet VŠCHT)

Přehled bakalářských studijích oborů naleznete zde

Detailní seznam bakalářských prací vypsaných pro rok 2023/2024 včetně cílů a náplně činnosti

Stručná tabulka vypsaných témat Bc prací:

Název práce  školitel konzultant
Využití energeticky citlivého detektoru pro rychlou fázovou analýzu. Ing.Michal Hušák, doc. Dr. Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.
Metody ověřování správnosti výsledků strukturní analýzy Ing.Michal Hušák, doc. Dr.  
Polymorfismus vybrané farmaceutické substance prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. vybraný pracovník firmy Teva v Opavě
Příprava a testování směsných sorbentů k efektivnímu čištění odpadních vod doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.  
Využití biocharu a ostatních biosorbentů ke stabilizaci toxických látek doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. Ing. Eva Bedrnová
Příprava směsných oxidů niklu, kobaltu a manganu na nosičích z nerezové oceli prof. Ing. František Kovanda, CSc. Ing. Timur Babii
Interkalace nionogenního léčiva do struktury podvojného vrstevnatého hydroxidu prof. Ing. František Kovanda, CSc.  
Využití alkalicky aktivovaných materiálu pro adsorpci plynných polutantů obsažených ve spalinách Ing. Lukáš Pilař, PhD. Ing. David Koloušek, CSc
Využití kavitované vody pro výrobu stavebních pojiv na hydraulické bázi. Ing. David Koloušek. CSc Ing. Jindřich Vorel, PhD.
Efekt jevu kavitace na iontovou výměnu  geopolymerních zeolitlů Ing. David Koloušek. CSc  
Studium amorfních fází v přírodních a syntetických zeolitech Ing. David Koloušek. CSc Ing. Jan Rohlíček, PhD.
Adsorpční a iontově-výměnné vlastnosti strukturně modifikovaného přírodního zeolitu  Ing. David Koloušek. CSc  
Příprava nových forem aktivních farmaceutických látek metodou depozice par Ing. Jan Čejka, Ph.D. DiS. Yelizaveta Naumkina
Krystalizační screening v dávkovací stanici Ing. Jan Čejka, Ph.D. DiS. Yelizaveta Naumkina
Chemismus vápníku vylouženého z odpadních stavebních kalů a jeho využitelnost pro rostliny doc. Ing. Barbora Doušová, CSc. Ing. Eva Bedrnová
Optimalizace vyvinutých indexačních metod pro RTG práškovou difrakci Ing. Jan Rohlíček, Ph.D  
Využití informace o mezimolekulárních interakcích při řešení struktur z RTG práškových dat Ing. Jan Rohlíček, Ph.D  Bakalářské předměty vyučované na Ústavu chemie pevných látek

2. ročník

detail N108001 Struktura krystalů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 108
detail N108002 Monokrystaly letní letní s.:2/0 Zk [HT] 108
detail N108003 Úvod do mineralogie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 108
detail N108004

Úvod do studia materiálů

oba 2/0 Zk [HT] 108
detail N108013

Chemie životního prostředí

letní letní s.:3/0 Zk [HT] 108

3. ročník

detail N108013 Chemie životního prostředí letní letní s.:3/0 Zk [HT] 108
detail N108014 Počítačová grafika pro vizualizaci struktur molekul zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 108
detail N108021 Analýza pevných léčiv oba 2/0 Zk [HT] 108
detail N108022 Chemie a fyzika pevných léčiv oba 2/0 Zk [HT] 108
detail N150020 Laboratoř oboru Chemie a aplikovaná ekologie zimní zimní s.:0/6 KZ [HT] 108

Aktualizováno: 17.3.2023 13:49, Autor: Jan Rohlíček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi