Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav chemie pevných látek  → Věda a výzkum → Pracovní skupiny → Aplikovaná mineralogie → Řešené projekty
iduzel: 23127
idvazba: 29224
šablona: stranka
čas: 22.7.2024 19:50:19
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 23127
idvazba: 29224
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchpel.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/pracovni_skupiny/aplikovana_mineralogie/projekty_mineral'
iduzel: 23127
path: 8548/22498/22499/22502/22587/22602/22754/23127
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené projekty

Inovativní plazmově-chemická a chemická syntéza katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu pro oxidaci těkavých organických polutantů (2021 – 2023) (projekt č. 21-04477S, Grantová agentura ČR)

Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních uzlů (2019-2021); projekt č. 19-04682S, Grantová agentura ČR

Betonárenský kal - nebezpečný odpad nebo druhotná surovina? (2019-2021); projekt č. 19-11027S, Grantová agentura ČR

Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod (2017 – 2019) (projekt č. 17-08389S, Grantová agentura ČR)

Strukturované katalyzátory s aktivní oxidovou vrstvou pro odstraňování plynných polutantů (2014 – 2016)

(projekt č. 14-13750S, Grantová agentura ČR)

Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné (2011 – 2013)
(projekt č. TA01020336, Technologická agentura ČR)

Fotoaktivní hybridní materiály (2010 – 2013) (grant č. 207/10/1447, Grantová agentura ČR)

Strukturované katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek určené pro oxidaci VOC (2010 – 2012) (grant č. 106/10/1762, Grantová agentura ČR)

Nosičové oxidické katalyzátory s nízkým obsahem aktivních složek určené pro rozklad N2O (2009 – 2011) (grant č. 106/09/1664, Grantová agentura ČR)

Deposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů (2007 – 2009)
(grant č. 104/07/1400, Grantová agentura ČR)

Příprava a studium vlastností organicko-anorganických nanokompozitních materiálů připravených in situ emulzní polymerací (2006 – 2009)
(projekt č. KAN100500651, Grantová agentura AV ČR)

Studium materiálů na bázi hydrotalcitu vhodných pro snížení emisí oxidu dusného (2005 – 2007)
(grant č. 106/05/0366, Grantová agentura ČR)

Nové katalytické materiály pro spalování těkavých organických látek a jejich vlastnosti (2004 – 2006)
(grant č. 104/04/2116, Grantová agentura ČR)

Vliv chemického a fázového složení materiálu na bázi hydrotalcitu na aktivitu katalyzátoru pro rozklad oxidu dusného (2002 – 2004)
(grant č. 106/02/0523, Grantová agentura ČR) 

Aktualizováno: 14.4.2021 15:18, Autor: Jan Čejka

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi